MILANKO KOVAČEVIĆ : Projektovana (lažna) dilema: DA LI I KAKO BRANITI KOSOVO!?

Već se u samom pitanju- Da li i kako braniti  Kosovo ‘provlači’  lažna dilema; da li treba ili ne treba braniti dio sopstvene zemlje i naroda- dakle, čak i nametnutom formom pitanja se sugeriše dilema, defetizam, predaja- prva ‘projektovana’podvala! Ali, podvala se krije i u proturanom (od strane Zapada ) redukovanom nazivu srpske pokrajine jer se ne koristi puni naziv Kosovo i Metohija već samo Kosovo tj. ne spominju se metohije (crkvena imanja) a ona su, upravo, jedan od prvih dokaza da je Kosovo srpsko i da je oduvijek (istorijski) pripadalo i pripada srpskom narodu (uistinu, za Srbe je naziv Kosovo  sasvim dovoljan jer Kosovo, pored teritorije, za Srbe predstavlja i duhovnu paradigmu tj.simbol i ishodište srpske duhovnosti i samog  identiteta a što, svakako,obuhvaća i metohije -međutim, agresori sa Zapada, koristeći samo naziv Kosovo a ne spominjući metohije, žele da ‘izbrišu’ suštinski dokaz da je Kosovo srpsko) Dakle, riječ je o podvali u samoj formi pitanju ali i u, tobože, postavljenoj  dilemi –da li i kako braniti Kosovo a sve u svrhu agresorovog cilja-izuzimanje KOSOVA iz suvereniteta države Srbije.

Na žalost, Zapadu su se pridružili u toj nečasnoj raboti i jedan dio Srba koji su iz raznih razloga (direktno angažovani-plaćeni, ili zbog svojih ideoloških opredeljenja ili jednostavno zbog nekih svojih  ličnih interesa i koristi ali i zavedeni i ustrašeni propagandom -čipovani) ‘prihvatili’ njegova ‘učenja’…misle ti čipovani nesrećnici da će se pred njima,kad se odreknu KOSOVA, otvoriti rajska vrata ’naprednoga zapadnoga svijeta’?! Upravo zato- mora se  učiniti sve da bi se pomoglo čipovanim Srbima da skupe snage i pogledaju istinu u oči (oni ,bar  veći dio njih, vjerovati je , ‘osjećaju’ istinu, ali nemaju snage  da se suoči s njom)

A istina je nemilosrdna- svi Srbi moraju postati svjesni da se KOSOVO mora braniti i odbraniti, ne samo zbog duhovnog, već i fizičkog opstanka – naroda, države i  svakog  pojedinca!

Prvo-ako ne budu branili KOSOVO to će biti znak srpskim neprijateljima da Srbi neće braniti ni ostale dijelove zemlje a to direktno znači-nestaje država Srbija a time i Srbi kao narod! Matematički jasno!

 I drugo; to će biti znak da su Srbi potpuno i definitivno duhovno  razoreni i uništeni jer ostajući kao narod  bez svog duhovnog ishodišta  prestaju, ustvari, i biti Srbi-već su nestali kao narod! Opet matematički jasno- neprijatelji mogu doći po svoj plijen!

Dakle,Srbi  nemaju izbora!

Odbrana KOSOVA je centralna tačka; tu počinje i završava se civilizacijska i duhovna borba srpskog naroda koja će odlučti  o samoj biti njegovog bića, njegovog postojanja i  opstanka-hoće li Antihristi  sa Zapada KOSOVO isčupati iz srpske svijesti čipovanjem ili će KOSOVO ostati vječno duhovno srce Srbije?! O tome će odlučivati svaki Srbin za sebe a zadatak svih svjesnih (nečipovanih) Srba je da pomognu svakom svom bratu da donese pravilnu odluku-KOSOVO se mora braniti svim raspoloživim sredstvima, ne samo zbog sadašnjosti ,nego I zbog prošlosti I zavjeta predaka ali I zbog budućnosti  I  kletve  potomaka! Uistnu,odbrana KOSOVA je za ovu generaciju Srba, ne samo srpska potreba,nego i srpska obaveza I prema precima I prema potomcima!

Mora to zapamtiti većina Srba; bez odbrane KOSOVA  nema srpskog  postojanja-ne budu li Srbi  pružali otpor Zveri  sa Zapada koja im otima KOSOVO, praktično, Srbi nestaju. I Srbi, I Srbija! Nažalost ,ovo nije isprazno “srbovanje” već teška,bolna realnost. Taj proces ‘nestajanja’ biće strašan i Srbe će čekati najveće moguće  stradanje-strašni sud, koji će, vjerovatno, sa novim velikim bratoubilačkim ratom započeti  a na kraju, srpskim nestankom završiti!  Ako te bolne istine Srbi  budu svjesni , onda će sigurno i znati šta im je činiti! KOSOVO se mora braniti i odbraniti – I Kosovo, I Metohija.To je uslov njihovog postojanja!

           Međutim, iskušenja su velika pred Srbima-postavlja se jedno neizbježno pitanje: kako braniti KOSOVO  u sudaru sa najjačim silama svijeta i to u ovako teškim unutrašnjopolitičkim i spoljnopolitičkim okolnostima? Pitanje izgleda veoma teško, gotovo bez odgovora, ali (kao i u životu za sva najbolja rješenja) odgovor je veoma jednostavan.

KOSOVO, srpsko  duhovno ishodište, prvenstveno se brani  duhom – dok bude u srpskim srcima ono je neosvojivo i neuništivo.  I tu su, u sudaru sa tim duhom, agresori  unaprijed izgubili bitku!  To je srpsko  najjače oružje –znaju to Srbi, ali znaju i njihovi (ne)prijatelji  sa Zapada. Zato su činili sve (i čine! )da Srbima oduzmu tu najveću  snagu-da uzmu srpsku dušu! Kad uzmu dušu Srbima uzeli su i KOSOVO!  Zato i jeste Srbima bitno  sačuvati svoje suštinske duhovne i moralne vrednosti kao naroda koje i jesu glavni nosilac slobodarstva i domoljublja. Samo one, te duhovne i moralne vrednosti, rađaju osjećaj i potrebu za slobodom  – a sloboda ‘otvara’ oči i vidi ono što se do tada  nije  smjelo vidjeti! Smisao življenja!

             Naravno, pored duhovne snage, treba koristiti i druga sva raspoloživa sredstva za fizičku odbranu KOSOVA i Srba koji žive na njemu a koja ima realno na raspolaganju država  u ovom vremenu i okruženju. Ni ta sredstva nisu mala, i pogotovo ako se  Srbi oslobode do kraja predrasuda o neobhodnosti saradnje sa Zapadom po svaku cijenu ( i imbecilnih tvrdnji da Srbi ne mogu živjeti bez saradnje sa Zapadom i EU tj. ‘da EU nema alternative!’) Ako se zna da većina svijeta podržava Srbe u toj borbi za KOSOVO (na čelu sa prijateljskom, uspravljenom Rusijom ) onda je jasno da su sada izmjenjene geopolitičke okolnosti i odnos snaga što sigurno onemogućava uvođenje nekih ekonomskih i drugih sankcija kao i eventualnih ratnih dejstava Zapada prema Srbima. Srbija više nije sama (nije nikad ni bila-samo nekad se mnogi njeni  prijatelji i poštovaoci nisu  mogli-smjeli javiti ili su se oglašavali šapatom) a time rastu šanse i za fizičku odbranu KOSOVA-a silom oteta teritorija,  moraju znati osvajači, isto tako,na isti način će se i vratiti kad tad.

            Na srpskoj strani je, I međunarodno pravo, I božja pravda, I većina čovječanstva te je samo  pitanje vremena kada će svi zjedno –I Srbi , I  Pravo, I Pravda, I većina čovječanstva, vratiti oteto-i to se, jednostavno, po svim zakonima, ljudskim i božjim, mora dogoditi!      

 KOSOVO  Srbi ne mogu izgubiti dokle god dušu ne prodaju đavolu i ne daju‘vjeru za večeru’!-mogu samo formalno, samo privremeno ali KOSOVO kao duhovni simbol ne mogu i neće izgubiti nikad-dok budu Srbi!

 

A Srbi još postoje!                                                                           

 

“DOGODINE U PRIZRENU!”-čuje se pozdrav srpski.