Миланко Ковачевић: КРУГ 20 (РАСПЕТО КОСОВО)

Нека свјетлост

 

Дочека мрак

 

Нека буде шта бити мора

 

Нека се завршава

 

У моје срце

 

Скрило се срце

 

Косово

 

И

 

Никад га нико

 

Никад

 

Узети

 

Не може

 

 

 

 

Миланко Ковачевић