Milanko Kovačević: KRUG 18 (RASPETO KOSOVO)

                       Da nema zla

 

                  Ne bi postajalo ni dobro

 

                  Da nije zveri

 

                  Ne bi bilo ni ljudi

 

                  Da ne postoji Sotona

 

                  Ne bi nam trebao ni Hrist

 

                  Ni Hristovo stradanje

 

 

 

 

 

Narod može samo da trpi

Da

Da trpi

Da trpi i ne klone duhom

Da trpi i živi

To je najviše što može

Najviše

 

 

 

 

Milanko Kovačević