Milanko Kovačević: KRUG 15 (RASPETO KOSOVO)

 

 

 

Ponovo je zlo pobijedilo čovjeka

                      Pobijedilo čovječanstvo

                      Ali

                      Poneki čovjek je ostao

                      Nepobjeđen

                      I jedan mali narod

                      Srpski

                      Pamti

                      Podnosi bol

                      Čini ono šta mora

 

 ————————————————————————————————-

 

Ne mogu Srbi stati u programe i proračune kompjutera

                     Imaju neki androidima nepoznat element

                     Virus

                     Dušu

                     I sve se briše

                     Sve nestaje

                     I ostaju

                     Samo

                     Srbi

 

 

 

Milanko Kovačević