Vapijuća laž o hrvatskom antifašističkom pokretu

Ваш глас0
slika: Zločin hrvatskih ustaša na Kozari https://ssr.org.rs/knjiga-zlocini-nad-srbima-u-ndh/

Ovog 22.juna, baš kad se i mutti ANGELA u ime nemačkog naroda javno ispričala ruskom narodu za zločin verolomnog napada, i sva zverstva koja su potom počinili Nemci (ali i brojni dobrovoljci iz porodice „srećnih naroda“), izjavi hrvatski premijer kako su Hrvati imali najbrojniji pokret otpora u Drugom svetskom ratu!

Tako se još jednom potvrdi ona izjava Jovana Dučića da su Hrvati najhrabriji narod, jer se ne stide istine o sebi, naročito o svom genocidu nad Srbima, Židovima i Romima!

Od juna 1971.godine, uporno lažu hrvatski čelnici da je antifašistička borba kao podrška SSSR počela na periferiji Siska, gde se u šumarku zvanom Brezovica, sakupila grupa članova KPH i simpatizera, naravno Hrvata, i dogovorila da otpočnu antifašističku borbu!

Posle uspešnog dogovora, učesnici su se vratili natrag u grad Sisak svojim draganama, da sutra mirno krenu na posao, ni ne razmišljajući da je medeni mesec između hrvatskih ustaša i komunista upravo okončan, iako su prethodno dogovorili da se osnuje KP NDH, jer su napokon stekli svoju državu, pa je red da imaju i svoju partiju.

Nemački zahtev da se pooštre mere naspram komunista, naterao je izletnike u Brezovici da moraju nazad u šumu, jer su nekoliko dana pre nemačkog napada na SSSR upravo kao deklarirani komunisti izveli delikatnu operaciju demontaže nemačke neeksplodirane aviobombe na železničkoj stanici, na čemu im je lično zahvalio komandujući nemačkog garnizona.

Vođa te radne ekipe će ipak biti proglašen za narodnog heroja i unapređen u generala JNA, dok je trajalo „bratstvo-jedinstvo“ i ostale laži!

Sve do septembra meseca 1941.godine, sakrivaće se po jarugama oko sela ta grupa navodnih boraca, dok najzad nisu uspeli da preko kordunaškog komuniste, Srbina, dogovore susret sa ustanicima Vasilja Gaćeše, legendarnog ustaničkog vođe Banije, koji će ih prihvatiti na nagovor svoga saborca, kao živu reklamu da ima Hrvata koji su došli da se bore protiv ustaša.

Srpski ustanici su ih pazili ko retkost, čuvajući ih od borbi sa ustašama i domobranima, a komunistički rukovodioci srpskog antifašističkog pokreta će ih imenovati za komesare u čisto srpskim formacijama.

Da Vas podsetimo:  Zabranjeno parkiranje da bi građani kupovali parking prostor?

Takav odnos u tadašnjoj NDH trajao je sve do jeseni 1943.godine, kada BROZ i MAGOVAC (izaslanik HSS) dogovore da postepeno domobranske formacije počnu sve sa oružjem da tobož prelaze u partizane, a zapravo da se tako omoguće pregovori prestavnika NDH sa anglo-američkim saveznicima (iza leđa SSSR!) oko prelaska NDH na stranu saveznika, ali i očuvanja postojeće NDH kao samostalne države.

Kad je nemački GESTAPO otkrio ovu hrvatsku smicalicu, pohapsio je Pavelić svoje najbliže saradnike koji su to organizovali uz njegovu saglasnost, a brojni domobranski oficiri uplašeni za svoju kožu klisnuli su kod partizana, vodeći kampanju da nagovaraju svoje kolege da se i oni pridruže sigurnim pobednicima!

Veći priliv hrvatskih boraca u redove partizana, usledio je kada je u Dalmaciji nakon kapitulacije Italije Čerčil dogovorio sa maršalom Badoljom da se ustupe skladišta oružja i municije partizanima a ne borcima JVuO, te je provedena mobilizacija vojnih obveznika po naredbi AVNOJ, a ne spontani dolazak hrvatskih masa u NOB kako su uporno lagali Srbima, pritom zaobilazeći istinu da i dalje hrvatske mase dobrovoljno odlaze u redove ustaško-domobranske vojnice, kako se naziva ta vojska NDH.

Čak je na dan 15.maja 1945.godine, kada je službeno završen rat u Jugoslaviji, u redovima vojske NDH bio veći broj Hrvata, nego u redovima NOV!

Zato su tvrdnje šremijera R Hrvatske o nekakvom hrvatskom antifašističkom pokretu, samo ponovljena laž koju je već ranije u Moskvi izrekao Stipe Mesić kao tadašnji predsednik R Hrvatske, dokazani učesnik udruženog zločinačkog poduhvata razbijanja Jugoslavoje, u kojoj su Hrvati bili amnestirani od osude za genocid, ali delo genocida ne zastareva, ma koliko hrvatski čelnici lagali o nekakvom jakom hrvatskom antifašističkom pokretu!

Autor: Vladimir Frolov

IZVOR: Srpski stav

Корени