У Србији највећи јаз између богатих и сиромашних

Ваш глас0

Неједнакост прихода у Србији је већа него у било којој земљи ЕУ, али и у Македонији и Турској, показује нови извештај европског статистичког завода Еуростат. Србија је и међу европским земљама са највишом стопом ризика од сиромаштва.

У ЕУ петина домаћинстава са највишим приманима има 5,2 пута виши расположиви приход, односно приход након опорезивања и сличних трошкова, него петина са најмањим примањима, док је у Србији овај однос 9.

Од земаља обухваћених извештајем, Србија је земља са највећом неједнакошћу, а следи Турска са разликом од 8,7 пута, док је у ЕУ ситуација најнеповољнија у Румунији гд је овај однос 8,3.

Расположиви приход је износ који се може трошити или штедети, односно приход умањен за порезе и слична давања, и сматра се бољим показатељем животног стандарда од прихода по становнику.

Извесна разлика у примањима сматра се позитивном, као подстицај за рад, иновације и усавршавање, али се велики распон повезује и са сиромаштвом, социјалном искљученошћу, и криминалом, показује извештај Еуростата који се базира на подацима из 2015. Године.

Најмање разлике у ЕУ бележе се у Словачкој И Чешкој – 3,5, док је разлика испод 4 и у Финској, Словенији, Шведшкој, Холандији и Белгији.

Аустрија, Немачка, Мађарска, Пољска и још неке земље спадају у привреде са разликом у примањима између 4 и 5, Италија и Португалија су у групи земаља саразликом до 6, док су разлике веће у балтичким земљама, Шпанији, Грчкој, Бугарској Румунији.

Србија спада у мањину земаља у којима старији од 65 имају нешто веће приходе од млађих, са односом око 1,1, а ово је случај у шест земаља ЕУ – Луксембургу, Грчкој, Француској, Шпанији, Мађарској и Румунији, док је у ЕУ у просеку старији имају приходе на нивоу 93% осталог становништва.

Ситуација је најнеповољнија у Естонији, Летонији, Бугарској, Литванији, а следе Малта, Данска, Шведска и Белгија, где старији имају испод 80% прихода остатка становнишва.

Напомиње се да бити низак однос могао да буде одраз висине пензија.

Сваки пети у Србији у ризику од сиромаштва

Србија је такође међу земљама у којима је највиши ризик од сиромаштва, мерен уделом људи који имају примања испод 60% средњих примања у земљи (медијане).

По овом показатељу, најнеповољнија ситуација је у Румунији – 38,2% и Шпанији, док су изнад европског просека од 25% још и Грчка, Бугарска, Италија, Португалија. Словачка, Литванија и Летонија.

Србија је тик иза Румније са 37,6%.

Најмањи ризик од сиромаштва је у Финској (13,2%), Француској (15,7%), док је у Немачкој око 22%, а у Хрватској нешто изнад 25%.

Када је реч о средњем приходу, односно износу од којег половина становништва има више а половина мање, Србија је према подацима Еуростата за 2015. при самом европском дну, са годишњим нето износом од 2.591 евро за становништво изнад 18 година, што је раст у односу на 2014. када је било 2.444. Просек за ЕУ је 16.580 евра, највиши приод је у Луксембургу са вишие од 40.000, следи Данска са око 28.000, Француска и Немачка су негде изнад 20.000, а најнижи приход је у Румунији – 2.410.

Еуроактив

(Фото: FreeImages / David Playford)

ИЗВОР: ВАСЕЉЕНСКА

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.