СРБИЈА ДОБИЈА ЗАКОН О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: Гејевима на венчању и ново презиме

Ваш глас0

В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ

09. 02. 2021. у 16:47

СРБИЈА ДОБИЈА ЗАКОН О ИСТОПОЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: Гејевима на венчању и ново презиме

Фото: Депоситпхотос

ДВА мушкарца или две жене моћи ће да озваниче везу пред матичаром, свечано, да узму презиме партнера, а после тога мораће да брину једно о другом, да деле имовину, брину о деци партнера, ако их има… Осим заједнице која је готово истоветна браку, моћи ће да склапају и ванбрачне заједнице, код нотара.

Све ово предвиђено је Полазним основама за израду Закона о истополним заједницама, објављеним на порталу е-управе, на које заинтересовани могу да шаљу коментаре, сугестије, примедбе…

Овај документ регулише породичне односе између партнера, издржавање деце, наслеђивање, права из радног односа, па чак и нерегистровану истополну заједницу.

Геј парови имаће и кумове, тј. сведоке на венчању, а уласком у заједницу, обавезују се да једно о другом брину, укључујући ту и бригу о евентуалној деци партнера. Заједница престаје смрћу једног од њих, поништењем и раскидом. Она се поништава или раскида пред судом, а у изузетним случајевима може и „давањем споразумне изјаве пред матичаром, уколико у тој заједници не живи малолетно дете“.

Партнери, иначе, као и брачни другови, имају посебну имовину стечену пре брака, као и заједничку, која је подложна деоби.

Преднацрт закона регулише и наслеђивање имовине и пензије, које је исто као и код брачних супружника, затим плаћање пореза. Партнер који није запослен има право на здравствену заштиту преко оног који то јесте, такође и на социјалну и дечју, као и на одштету за душевне болове у случају смрти или инвалидитета свог истополног друга.

Регистар истополних заједница је писана и електронска база коју воде матичари, а у њу ће бити уписане све истополне заједнице склопљене на територији Србије, као и истополне заједнице наших људи, склопљене у иностранству. Нерегистрована истополна заједница подразумева да партнери живе најмање три године заједно и да овере изјаве о томе код нотара. Тада се уређује исто као класична ванбрачна заједница.

У ЗАБРАНИ ПОМЕШАЛИ ПОЛОВЕ

ПРЕДНАЦРТ закона прецизира и ко не може склопити истополну зајдницу, а ове одредбе, очигледно су само преузете из Породичног закона. Осим особа неспособних за расуђивање, крвних сродника по правој линији и сродника на основу усвојења, заједницу не могу склопити ни сродници у побочној линији: „рођени брат и сестра, брат и сестра по оцу или мајци, стриц и синовица, ујак и сестричина, тетка и братанац, деца браће и сестара, зет и ташта“.

Новости