Александар Лазић: Да се ја питам – Десет тачака за Србију

Ваш глас0

Овај текст нема претензије да буде ново „Начертаније“, али јесте предлог за размишљање и покушај да осмислимо шта су наши циљеви.

1. Србија је држава српског народа, као и свих осталих грађана који у њој живе.

2. Званичан језик је српски, писмо ћирилично.

3. Србија је православна држава. Без обзира на посебан статус СПЦ, у Србији се поштују верске слободе и право вероисповести.

4. Србија је држава која се ослања на своје снаге, уз најбоље односе и везе са Русијом. О уласку у било какве заједнице или савезе неопходно је референдумско изјашњавање.

5. Србија је војно-неутрална земља. Војска Србије, осим професионалног дела, подразумева и редовно служење војног рока.

6. Приоритет у Србији имају народно здравље, народна просвета и наука.

7. Економија у Србији служи за остваривање принципа хуманог живота становништва. Тржишна привреда, уз неопходне државне корекције. Банкарски систем се ослања на јапанска искуства, где су банке финансијско-производне фирме.

8. Србија има независно, одговорно и ефикасно правосуђе.

9. Србија одржава посебне везе са Србима у околним земљама. Србија има Министарство за повратак људи из дијаспоре.

10. Штампа у Србији је слободна, али и одговорна – како према закону тако и према етичким и моралним стандардима.

ИЗВОР: Стање ствари

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.