Црногорци су по народности Срби, а црногорске народности не постоји!

Ваш глас0

Уџбеник који је објављен на Цетињу 1914. године у вријеме Краљевине Црне Горе “Познавање закона”, штампано у КР. ЦР. државној штампарији, који су саставили Живко Драговић и Љуб. А. Бакић, у четвртом параграфу, под називом “Народ” се описују и образлажу појмови народ и народност, истичући да су Црногорци по народности Срби, а да црногорска народност не постоји.

“Укупан број становништва једне државе, које је везано јединством државне власти, чини народ у политичком смислу, независно од тога, да ли је тај народ једног племенског поријекла или није. Тако н.пр. рече се “американски народ” и под тијем именом треба разумјети све скупа држављане Савезних Држава и ако су по народности веома разонодни. То исто вриједи и за народ француски, њемачки, руск и т.д. “, сматрају аутори овог уџбеника.

”Појам дакле “народ”, у политичком смислу, не поклапа се са појмом “народност”, јер је први појам много шири од другог.” како је описано на 104. страни.

“Односно народа наше отаџбине, ми не би никако могли употребити назив “црногорски народ” у смислу народности, пошто се Црногорци по народности Срби, а црногорске народности не постоји. Поред тога, на црногорској државној територији има држављана и других народности осим српске, али им то не смета, да и они, са политичког гледишта, спадају у црногорски народ.” истакли су аутори и додали да је тадашња територија Црне Горе, оно земљиште које захватају њене политичке границе, и да на том земљишту гдје искључиво или већином живи српски народ, те земље се скупа зову Српским Земљама.

pozakon

pozak104

pozak105-(1)

ИЗВОР: in4s.net

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.