Vladimir Frolov: Eurocinizam

Dok se beogradski europoslušnici iz petnih žila upinju da srpskom narodu ikako omile  trulu „srećnu zajednicu evropskih naroda“, ovi se baš vidljivo trude da ih sve više otvoreno ponižavaju!


Tako je nedavno (početkom oktobra) u Evropskom parlamentu održana misa-zadušnica za dokazanog ratnog zločinca, hrvatskog nadbiskupa Alojzija Stepinca, istaknutog učesnika udruženog zločinačkog poduhvata nad srpskim narodom u NDH, gde je Stepinac bio vojni vikar, i to ukazom rimskog pape!

To je zapravo bila jubilarna misa, kojom je službeno obeležena 20-to godišnjica proglašenja Stepinca blaženim, što je obavio tadašnji papa IVAN PAVLE II!

Iako su činjenice o njegovoj zločinačkoj ulozi dobro poznate, vatikanski čelnici i funkcioneri nove „demokratske hrvatske vlasti“ uporno nameću sliku o „borcu protiv komunizma, koji se žrtvovao kao prvosveštenik, ponevši svoj krst (pardon,križ)“ !

Ali ta teza ima svoje ishodište u događanjima nakon oslobođenja od fašizma, jer je Stepinac planski ostao u Zagrebu, mirno sačekavši komuniste, iako je bio jedan od tvoraca genocida nad Srbima, a direktno je poticao nasilno prekrštavanje pravoslavnih, i to po uputstvima vatikanskog specijalnog izaslanika opata MARKONEA, kao nadzornika u NDH, o čemu postoje brojni dokumenti.

Hrvatski komunisti, još u ratu su odlučili da negiraju počinjeni genocid nad Srbima, tezom o ustaškim zločinima, kao da su to bili nekakvi marsovci a ne Hrvati i muslimani, kao navodno „hrvatsko cvijeće“!

Zato su  uporno na sve javne svečanosti pozivali Stepinca, kao cvet na svom reveru, Bakarić, prvi čovek hrvatskih komunista i hrvatski prvosveštenik, tako zameniše  poglavnika i prvosveštenika na fotografijama, koje pokazuju vidljivo „narodno jedinstvo“!

Dok je SPC u Hrvatskoj odmah surovo progonjena, zabranjena je bilo kakva obnova nedavno devastiranih crkava i manastira, zabranjeno je da se izvrši povratak opljačkane crkvene imovine, naročito bogoslužbenih predmeta, RKC sveštenstvo nije trpelo takve mere, jer su oni navodna svetska crkva, po izjavama samog Bakarića!

Tek kad je doneta uredba o oduzimanju crkvenog zemljišta, nadbiskup Stepinac riknuo je ko razjareni lav, jer je RKC u Hrvatskoj bila najveći zemljoposednik, osuđujući atak na privatnu imovinu.

Tada je on progovorio i o zahtevu bravara BROZA da se angažuje u jačanju Starokatoličke crkve, kao nekom obliku posebne „hrvatske crkve“, jer bi se tako ipak mogao načiniti otklon od otvorene podrške RKC genocidu nad Srbima, i brojnom učešću katoličkih sveštenika i fratara, u samom činu činjenja zločina nad Srbima!

Razjareni bravar, tek posle obelodanjivanja njegovih zahteva, naredio je da se Alojzije uhapsi i izvede na sud, i to za dokazanu saradnju sa ustaškim zločincima, koji su iz emigracije došli ilegalno u Zagreb, da se sa njim usaglase oko pripreme izvođenja svoje planirane akcije „opštenarodnog ustanka protiv komunističke tiranije“, pod svojim novim imenom „križari“, jer je ustaško ime bilo vezano za počinjeni genocid nad Srbima, Židovima i Romima!

Prilikom pretresa katoličkog samostana na Kaptolu (središte RKC u Hrvatskoj), gde je bilo i boravište samog nadbiskupa Stepinca, pronađena je dobro sakrivena državna arhiva NDH, kao i deo opljačkanih dragocenosti Srba i Židova u Zagrebu, ali i deo zlatnih zuba, nasilno povađenih logorašima pre ubistava u logorima, zlatnog pršćenja i ostalog nakita. I sve to skoro godinu dana posle oslobođenja, i pobede nad hrvatskim fašistima.

Pronađeni su i lični dnevnici blaženoga Alojzija, koji su odmah sakriveni po naređenju šefa hrvatske OZNE Ivana Krajačića, ličnog prijatelja bravara Broza, koji će svoju srbofobiju otvoreno ispoljavati, nedodirljiv u tom svom nestašluku!

Čim je devedesetih godina u Hrvatskoj  izvršen povratak neoustaške vladavine, odmah su ovi dobro sakriveni dnevnici pompezno vraćeni RKC, da se mogu koristiti u znanstvene svrhe (čitaj „naučni“ rad), kao dokaz tiranije komunista nad crkvom  u Hrvata!

Posle hapšenja nadbiskupa Stepinca, Vatikan je odmah organizovao sistematsku kampanju u svim zemljama koje su pod vidom „borbe protiv komunizma“ vršile očuvanje nacističkih i fašističkih stručnjaka od suđenja za dokazane zločine, te je tako svrstan i ratni zločinac Alojzije Stepinac, koga su pisani dokazi njegovih uputstava za nasilno prekrštavanje Srba  jasno teretili, uz javnu podršku nacističkom režimu u hrvatskom Saboru, gde je bio poslanik!

Osuđen je na dugogodišnju robiju, uprkos brojnih intervencija iz zemalja antifašističke koalicije, gde su Amerika i Francuska prednjačile, ali je ipak britanski doprinos toj kampanji bio poseban. Iako su stanovnici Velike Britanije u manjoj meri katolici, akcija podrške Stepincu je vešto iskorišćena za snimanje filma u kom je glavnu ulogu igrao Alek Ginis, a Stepinac je prikazan kao „istinski borac protiv komunističkih diktatora koji ne poštuju ni zakon ni Boga“, što se danas ponovo potencira u antifašističkoj EU, koja sve više upire prstom u te „strašne RUSE“, iako su upravo sovjetski vojnici i slomili kičmu fašizma i nacizma, dok je najveći deo tadašnjih okupiranih evropskih zemalja baš vredno učestvovao u proizvodnji ratnih sredstava i potreba za nemačku vojsku, te su i sami Britanci ponekad dobili poneki poklon kao V-1 (prva raketa za bombardovanje), udruženi proizvod Nove Evrope, kako su je nazivali germanski teoretičari.

Sam Stepinac, u zatvoru je živeo komotno, čak mu je jedna prostorija uređena kao  kapela, da može obavljati verske obrede, a dodeljen mu je i kapelan, katolički sveštenik, osuđeni ratni zločinac!

Kampanja mise -zadušnice za ratnog zločinca Stepinca, zajedničko je delo hrvatske poslanice u evropskom parlamentu Marijane Petir i generalnog sekretara Veća biskupskih konferencija EU, dominikanca Olivijea Pokujona, jer oboje znaju da SPC ne sme da se oglasi, odmah će je satanizovati dežurne NVO u Beogradu, kao antievropsku, mračnu, retrogradnu, koja ne može da razume napore kolaboranata u Beogradu da ikako „izmene sliku“ o Srbima kao „ratnim zločincima“, koji su baš arhetipski pravoslavni zločinci, što razni navodni „antifašistički stručnjaci“ u svojim radovima već i dokazuju! Ti se radovi po pravilu  finansiraju iz dokazanih fondova za propagandu, neoliberalnih, atlantističkih, lihvarskih centara u Londonu i Njujorku!

U svojoj prigodnoj besedi, Pokujon je istakao da je blaženi nadbiskup Stepinac živeo u teškom vremenu, u kom je njegova razboritost u donošenju teških odluka bila ključna, a usko povezana sa žrtvom koju je podneo!

Agilna poslanica Petir, još je 2016.godine u EP organizovala skandaloznu izložbu pod nazivom „Hrvatski svetac kardinal Stepinac“, koju su osudila jevrejska udruženja u svetu, dok je Beograd reagovao mlako i oprezno.

Foto: Večernji.hr

Sama kampanja satanizacije komunista koji progone RKC, počela je za vremena pape IVANA PAVLA II, nekadašnjeg krakovskog biskupa, potpisnika sporazuma PAX AMERICANA, kojim je počela revizija stvarnog učinka nemačkog nacizma i nastale štete, koja je i danas nemerljiva, uz primarni zadatak promene političke vlasti u zemljama Istočne Evrope.

Naslednik Alojzija Stepinca, zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić, odmah je u toj kampanji  lansirao tezu o „srbokomunističkom“ progonu Stepinca, iako je u kampanji protiv njega učestovala izabrana grupa bravarovig saboraca, svi su bili kroatokomunisti, a pojedini i inicijatori saradnje sa terorističkom ustaškom organizacijom još u kraljevini Jugoslaviji, dok su pojedini bili otvoreni zaštitnici ustaša tokom rata, kao Andrija Hebrang, koga će bravar ukloniti kao potencijalnog suparnika u partijskoj hijerarhiji.

Nije slučajnost, da se misa za ratnog zločinca polako pretvara u tradiciju obeležavanja „stradanja borca protiv komunizma“, koji je još tridesetih godina prošlog veka u svom dnevniku zapisao —

Što se tiče pravoslavlja, tu nema čovjeka, nema istine, nema morala.

Kada bi  Srbina i Hrvata skuhali u istom loncu, i juha bi se razdvojila“ !

Ovakve misli jasno razjašnjavaju, zašto ti dnevnici ni do danas nisu javno publikovani, jer blaženi Alojzije u njima, svojim mislima ponajbolje kazuje i o sebi samome, i o crkvi kojoj je pripadao, pa držali mu navodni europski antifašisti mise – zadušnice doveka!

Cinizam navodnih demokrata i humanista, srpski narod je osetio na svojoj koži u tri navrata prošlog veka, i to pamćenje, neće izbrisati ni sve uporne laži evropskih, briselskih činovnika, ni sve lagarije beogradskih kolaboranata,pa ni pretvaranja vatikanskih majstora!

 

Krvnik Stepinac u rukovanju sa krvnikom Pavelićem Foto: vikimedia.org

Izvor: Analitički forum  

             Magacin