Vitalij Pravdivcev: Nikola Tesla – PARALELNI SVETOVI (Ruski dokumentarac – 2007)

Vjeruje se da su u istoriji čovječanstva bile samo dvije velike ličnosti, dva genija, to su: Leonardo da Vinči i Nikola Tesla.

Tesla nije služio određenoj zemlji. Njega je interesovala sudbina čovječanstva. Shvatajući sebe kao dio Univerzuma, često je ponavljao: „Akcija čak i malih bića dovodi do promjena u cijelom Svemiru. Moj glavni cilj je bio da ukažem na nove pojave i da širim ideje koje će postati polazne tačke za nova istraživanja“.

Nikola Tesla – nije čudo, i nije glasnik drugih svjetova. On je jedan od nas – čovjek, koji nas ponovo i ponovo dovodi do vječnog pitanja: Ko smo, odakle, zašto, i koje su naše mogućnosti?

Vitalij Pravdicev – Pukovnik Raketno-kosmičke odbrane, doktor tehničkih nauka, u sovjetsko vrijeme, učestvovao je u tajnom radu za stvaranje vještačke inteligencije.

Ruski dokumentarac (2007)
Režija: Vitalij Pravdivcev

U filmu učestvuju:
Aleksandar Popović, ministar nauke i zaštite životne sredine. (Srbija)
Jurij Mazurin, doktor fizičkih i matematičkih nauka
Branko Kovačević, Dekan elektrotehničkog fakulteta
Univerzitet u Beogradu (Srbija)
Boris Rodinov, doktor fizičkih i matematičkih nauka profesor MIFI
Velimir Abramović, Profesor (Srbija)
Aleksandar Marinčić, Akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti
Vladimir Jelenković, direktor Muzeja Nikole Tesle (Srbija)
Dmitrij Strebkov, doktor tehničkih nauka, akademik
Aleksandar Plaksin
Doktor tehničkih nauka, pukovnik
Viktor Kuzmin, doktor tehničkih nauka
Sergej Godin, Institut za visoke temperature RAN
Nina Sviderska, doktor medicinskih nauka, profesor
Jurij Mazurin, doktor fizičkih i matematičkih nauka
Nikolaj Nevski, doktor fizičkih i matematičkih nauka RAN

10.7.2016. bebamur2, za FBR priredila Biljana Diković
IZVOR: facebookreporter.org