POVODOM PARADE PONOSA: Sloboda za našu porodicu

 

Homoseksualnost kao pojava kod neznatnog procenta ljudi poznata je od davnina i prihvatana je kao biološki i mentalni poremećaj kod pojedinaca i u različitim vremenima razna društva su se različito odnosila prema njoj, više ili manje tolerantno a u skladu sa opštim razvojem društva.

Dakle, nije sporno da i u današnje vreme društvo treba da bude maksimalno tolerantno prema ovoj pojavi i pojedincima koji su skloni homoseksualnim vezama i istopolnoj ljubavi. Međutim, sporno je nešto drugo – homoseksualnost je postala ideologija a LGBT pokreti nosioci sistema (ne)vrednosti Novog svetskog poretka koji vrši torturu i nametanje svojih (ne)vrednosti celokupnom društvu… kao što je GMO zamena za prirodnu hranu tako je LGBT zamena za prirodnu porodicu a sve u funkciji opšte destrukcije naše civilizacije i gradnje jedne nove dehumanizovene i (ne)ljudske (de)civilizacije Novog svetskog poretka.

Upravo zato i služe promocije širom sveta “PARADA PONOSA“ čiji je cilj razaranje i uništavanje tradicionalnih porodičnih vrednosti a prirodna tradicionalna porodica je nukleus, embrion, osnovna ćelija svakog društva i ljudskog roda uopšte na ovoj planeti. Upravo zato je napad na porodicu napad i na čoveka, jer je to napad na reprodukciju, na život uopšte! Isto tako, niko nema pravo da našoj deci ukine pravo na prirodne, biološke roditelje… niko nema pravo da zabrani deci da imaju svoju mamu i svoga tatu, što je na kraju, ta ljubav između dece i prirodnih roditelja, uistinu i sama smisao života na ovoj planeti. Ako izgubimo to – tu ljubav – izgubili smo sve i nema više razloga ni za postojanje ljudskog roda! Nažalost, veliki deo čovečanstva još uvek nije potpuno svetan ove opasnosti i treba učiniti sve da istina izađe u javnost – u mase naroda kako bi se stvorili uslovi za maksimalni otpor ovoj nemani koja sve više ovladava svetom. Nažalost i Srbija je sve više zahvaćena ’’virusom’’ LGBT ideologije. Vlast je upotunosti pod uticajem takvog ’’europskog’’ sistema vrednosti, potpuno otuđena od naroda i vlastitog autohtonog duhovnog i vrednosnog sistema a zakonski projekti koji su u pripremi upravo pripremaju teren za realizaciju (ne)vrednosnog sistem Novog poretka što vodi potpunoj destrukciji društva, razaranju porodice i ukidanju opšte perspektive i razvoja društva – vodi ka nestanku Srba i Srbije. Upravo zato i najavljena parada ’’PONOSA“ (PARADA PONOSA – koja ironija!) je samo drčna manifestacija Svetskog poretka i njegovog (ne)vrednosnog sistema u Srbiji… eh, da je ’’kakve sreće’’ pa da na PARADU PONOSA ali onu pravu, normalnu, izađu svi Srbi sa svojim porodicama, ili bar oni koji još nisu izgubili svest i ljubav prema svoj porodici i svojoj otadžbini – ali nažalost, iako većina, oni su još uvek neorganizovani, skrajnuti i nemoćni…

Ili se, ipak, možda, primiče dan kada će Srbi ponovo postati Srbi?!

majica-slide-4

Foto: Novosti.rs