OKRUGLI STO

Uvek imam isti problem sa onima koji se predstavljaju da žele da zajedno promenimo Srbiju.

Onima koji u javnosti važe za rodoljube.

I koji se kunu u srbstvo.

Ali, na delima to ne pokazuju.

 

Problem se sastoji u tome što me svi oni zovu da im se pridružim.

Nije važno da li imaju neku strančicu ili neki novi pokret.

Ti rodoljubi ništa nisu naučili iz mojih, tri decenije dugih, nastupa u javnosti.

Nisu shvatili da ja ne nastupam i ne izlažem se napadima režima zato što hoću da rešim neki svoj lični problem, nego želim da rešimo problem Srbije.

 

Znači, zajedno da rešimo istorijske probleme u kojim se nalazi naša nacija i naša država.

To mogu da urade samo stručni, čestiti, pošteni, vredni i radni rodoljubi.

Koji su posvećeni svom istorijskom zadatku.

I koji znaju šta danas mora da se čini.

 

Ponavljam, moji javni nastupi nemaju za cilj da ja sebe promovišem.

Niti da rešavam moje lične probleme.

Niti poslovne.

Moji javni nastupi su mi samo nevolju doneli.

Zbog toga što sam uvek bio dosledni protivnik totalitarnog režima.

I ostao sam dosledan u tome.

Bez obzira koju ideologiju zastupali političari na vlasti.

 

E, takav stav me je mnogo koštao.

 

Dakle, gospodo drugovi, rodoljubi, ne pregovarate sa mnom zbog mog ličnog angažmana, nego pregovarate sa svim onim ljudima koji podržavaju moj javni rad i koji meni veruju.

To poverenje nikada neću izneveriti.

Sve dok budem pri zdravoj pameti.

Svi ti ljudi su politička snaga koja može da iz korena preobrazi Srbiju.

 

To je velika razlika.

Da li vi, rodoljubi, shvatate  ovu razliku?

 

Ako ste shvatili, onda vas molim da se ponašate dostojanstveno i odgovorno, kako to zahteva ovaj istorijski trenutak u kome se nalazimo.

 

Jedini način, kako ga ja vidim, da srušimo totalitarni politički režim izdajničkog političkog ološa i kriminalnih tajkuna je sledeći :

 

 1. OKRUGLI STO – održava se okrugli sto svih rodoljubivih pokreta, stranaka i uglednih pojedinaca koji istinski žele spas Srbije,
 2. JAVNOST – prenosiće se direktno na internetu rasprava na okruglom stolu, kako bi svi rodoljubi u Srbiji i rasejanju mogli da vide šta ko zastupa i kako se ko ponaša.
 3. UČESNICI – svi koji učestvuju u Okruglom stolu moraju da dostave svoje radne i stručne biografije, kako bi dokazali  da su kvalifikovani da razgovaraju o državnim pitanjima,
 4. VREME – svaki predstavnik dobija po 5 minuta da izloži svoje predloge i rešenja izlaska iz sadašnje agonije,
 5. REŠENjA – skup formuliše predlog rešenja, koga potpisuju svi koji su saglasni sa dogovorenim rešenjima,
 6. ORGANIZACIJA – skup definiše način daljeg organizovanja Pokreta i svi koji se slože to potpisuju,
 7. PROGRAM – skup definiše osnovne smernice Političkog i Ekonomskog programa, koji će biti u 10 tačaka i svi koji se saglase to potpisuju,
 8. UPRAVLjANjE – novi način upravljanja NOVIM POLITIČKIM POKRETOM, uvođenje direktne demokratije u upravljanju Pokretom i negovanja elitizma u izradi i donošenju stručnih rešenja,
 9. FINANSIRANjE – novi politički pokret se finansira isključivo na osnovu članarina onih koji pristupe pokretu i internetom se prate svi prihodi i rashodi u Pokretu,
 10. IME – određuje se zajedničko ime, slogan i znak Pokreta,
 11. MARKETING – pravi se strategija Pokreta za omasovljivanje i za izlazak na izbore,
 12. NOSIOCI – pojedinci koji budu potpisali u ime stranaka, pokreta i udruženja pristupanje JEDINSTVENOM političkom Pokretu se pismeno obavezuju da se neće nikada politički angažovati i da neće biti na javnim funkcijama.
 13. KONTROLORI – svi potpisnici koji se obavežu da se neće nikada politički angažovati i neće imati nikakve javne funkcije, postaće kontrolori Pokreta koji će pratiti izvršavanje usvojenih načela,
 14. FUNKCIONERI – svi članovi Pokreta koji budu prihvatili javnu funkciju i budu sprovodili usvojeni Program, moraju kao garanciju za obavljanje javne funkcije da založe svoju imovinu,
 15. POTPISIVANjE – osnivački akt o udruživanju u Pokret i pojedinačne izjave nosioca liste Pokreta za javne funkcije, da će poštovati moralna načela i etički kodeks Pokreta, potpisuju se pred kamerama i zaveštava se u nekom od srbskih  manastira,
 16. IZBORI – Pokret se osniva sa ciljem da se izađe na sve izbore i da pobedi, da preuzme upravljanje državom.
 17. USLOVI – Nema izlaska na izbore ako se ne promeni izborni zakon, donese novi zakon o izborima, ne srede birački spiskovi i odrede novi uslovi i pravila za održavanje fer i slobodnih izbora,
 18. BOJKOT – sve dok se ne prihvate svi zahtevi Pokreta, bojkotovaće se svi izbori i radiće se na širenju i jačanju Pokreta i pripremi za preuzimanje upravljanja državnim funkcijama,
 19. KOALICIJE – pokret neće sklapati nikakve predizborne koalicije, svi koji žele mogu da pristupe Pokretu, jer želi da sprovede Program koji je usvojen,
 20. VLAST – Pokret neće sklapati nikakve saveze posle izbora da bi ušao u bilo kakvu izvršnu vlast, ako se time narušavaju izvorna načela i principi Pokreta.

 

 

Braćo i sestre,

Gospodo drugovi,

 

Evo, ovo je okvir u kome možemo da vodimo razgovore.

Ne pojedinačno,kako sam rekao.

Nego razgovor mora da bude  zajedno,pred građanima Srbije i rasejanja.

U direktnom prenosu preko interneta.

Neka nas svi gledaju i ocenjuju.

Neka ljudi vide ko se za šta zalaže i ko šta namerava.

 

Potpisivaćemo u manastiru postignuti dogovor.

Neka Bog kazni sve one koji nas izdaju i pređu na drugu stranu.

 

Nadam se da posle ovoga predloga, niko neće više da me zove da mu se pridružim.

Sve što radimo mora da bude javno.

I mora da bude u interesu države i nacije.

 

Jeste li spremni za Okrugli sto?

Branko Dragaš

Beograd, 24.01.2018