Mr Biljana Spasić – Kako Rusi pobeđuju belu kugu? (video)

Mr Biljana Spasić iznosi dragocene podatke o tome kako se u Rusiji već nekoliko godina uspešno bore sa belom kugom, država i Crkva zajedno. Predavanje održano u okviru Nedelje porodičnog jedinstva 10.-16.9.2016. u sali opštine Vračar.

 

IZVOR: Pravoslavna porodica, facebookreporter.org