Mislav Horvat: O srpstvu Dubrovnika kroz vijekove

– Prva crkva iskopana u Dubrovniku je pravoslavna crkva; nađena je ispod katoličke katedrale koju je oštetio zemljotres 1979., u sanaciji katedrale 1981. otkrivena je pravoslavna crkva iz 6. vijeka

– Postoje brojni dokumenti u kojima Dubrovčani još od srednjeg vijeka sebe nazivaju Srbima, a svoj jezik srpski, još 1364. godine spominje se dubrovački pisar „Niko Bijelić, đak srpski“.

– 25. maja 1597. u doba kad su malo koji narod i zemlja u Evropi imale svoj bukvar, u Dubrovniku je štampan srpski bukvar, bukvar Inoka Save, 3 vijeka prije Vuka Karadžića

– 1638. godine na jednom oglasu u Dubrovniku piše da se on proglašava „na srpskom jeziku, da ga svako može bolje razumjeti“

– Ivan Gundulić, najveći dubrovački književnik, u 17. vijeku napisao je svoje najveće đelo „Osman“ nadahnut srpskom epikom, a pjevanja Osmana je posvetio Srbiji, zadnji potomak porodice Gundulić bio je dubrovački gradonačelnik Frano Gundulić (Gondola) sa kraja 19. vijeka, član Srpske stranke

– U 19. vijeku Dubrovčanin Matija Ban prvi je upotrijebio izraz četnici za srpske gerilce, bio je vaspitač kćeri kneza Aleksandra Karađorđevića i član srpske vlade, po njemu se zove Banovo brdo

– Najveći i najutjecajniji dubrovački političar, pjesnik i filozof 19. vijeka, Medo Pucić piše: „Sa Lovčena vila kliče, zdravo srpski Dubrovniče!“

– U Dubrovniku je srpska stranka pobjedila na svim izborima u kojima je učestvovala, sve dok nije zabranjena 1900. godine

– U popisima stanovništva do 20. vijeka u Dubrovniku nema Hrvata, 90 posto stanovnika se izjašnjava kao Srbi, ostali su Italijani, Česi, i drugi

– Početkom 20. vijeka Austro-Ugraska naselila je nekoliko hiljada ljudi u Dubrovnik i time izmjenila nacionalni sastav grada, dubrovački Srbi katolici u prvoj Jugoslaviji trejarni su da se izjasne kao Jugoslaveni, u NDH su ubijani, a u drugoj Jugoslaviji su se morali izjasniti kao Hrvati

Izvor FB prfil Mislav Horvat, Patriot