Milanko Kovačević: SOTONIN „MILOSRDNI ANĐEO“

SLOBODNA SVIJEST POGLED OTVORENIH OČIJU

(odgovor na lažne teze Zapada)

 

  1. teza-Srbi su glavni krivci za bombardovanje Srbije od strane NATO pakta jer su vršili velike zločine nad Albancima a na kraju su izazvali i humanitarnu katastrofu na Kosovu 1999.god…

         Ponovo je riječ o lažnoj tezi Zapada da bi se opravdalo zločinačko bombardovanje i agresija na Srbiju 1999.god. (ali i da bi se opstruirala daljna odbrana Kosova) Istina je sasvim drugačija. Srbi su na Kosovu, samo branili dio svoje zemlje i sve građane koji žive na njoj od albanskih terorista i secesionista (UČK je i za SAD sve do tada bila teroristička organizacija) i to sa regularnim i dozvoljenim sredstvima kako radi i svaka druga suverena država na svijetu – a pojedinačni zločini (koji se,nažalost, dešavaju u ratu ) nailazili su i nailaze kod Srba, na osudu a mnogi su i procesuirani.                                   

Navodni  razlog za agresiju Zapada ‘ 99. (Račak) danas je potpuno demaskiran i dokazano je da je reč o „montaži“, kao što su bili farsa i pregovori u Rambujeu (98.) isto kao i oni  s Ahtisarijem (07.) Također,”humanitarnu katastrofu” na Kosovu nisu izazvale srpske snage već je ona nastala, upravo , svirepim neselektivnim  bombardovanjem Nato snaga (posebno  civila!) i to sa nedozvoljenim sredstvima kao sto su bombe  s  uranijumom,   rasprskavajuće mine itd. Najiintenzivnija i najbestjalnija bombardovanja su bila upavo na Kosmetu (namjerno – da se pokrene stanovništvo !) kada je ,sasvim logično,došlo do masovnog kretanja (bježanja) stanovništva sa KiM što je iskorišćeno za lažno optuživanje  srpskih snaga za navodno etničko čisćenje ‘Albanaca sa Kosova’. Istina je suprotna – suštinsko i stvarno etničko čišćenje desilo se Srbima na  KiM (još od proteklih vijekova a svoj vrhunac je dostiglo nakon potpisivanja mira na Kosovu i dolaska tzv.međunarodnih snaga u srpsku pokrajinu 1999. god, i nastavilo se svih ovih godina do sada.) Od nekada većinskog stanovništva na KiM, Srba je ostalo u pokrajini svega nekoliko procenata gdje i sada žive u ‘getoima’- jedinstvenim koncentracionim logorima savremenog svijeta! To su činjenice lako provjerljive! Nalaze se pred očima svijeta – samo treba imati snage i pogledati!

            Sve je jasno. Optužbe o „velikim srpskim zločinima i humanitarnoj katastrofi na Kosovu“ su tendenciono izmišljene i lažne da bi se opravdalo  zvjersko  bombardovanje Srbije i stvaranje „nezavisne i demokratske“ NATO države  Kosovo (po istom modelu kao sto je Hitler 1941. stvorio Nezavisnu državu Hrvatsku, isti model, kao što je izvršena  Aneksija Bosne početkom dvadesetog vijeka od strane Austrougarske – kao, uostalom i sadašnja „aneksija“ Bosne sa Visokim predstavnikom na čelu, itd. itd. )

Sve poznato i već viđeno. Istorija je učiteljica života – svako zlo dođe i prođe! A da li je ova generacija Srba šta naučili od Istorije pokazaće, upravo, njihova borba za KiM.           

foto:fsksrb.ru       

(Čipovanje Srba)

Beograd, 2011.       `