Milanko Kovačević: KRUG 9 (RASPETO KOSOVO)

 

 

Javna svijest

O vlastitoj moći

Donosila je tiraniju

A tajna svijest

O sebi

Veliku snagu

Koja dočeka oholu moć

Što je

Donosilo nesreću

A saznanje

O veličini nesreće

Nosilo je slobodu

I uzvišenu patnju

 

                  Srbi su im dali ljubav

                  A oni vratiše mržnju

                  Svi

                  Svi

                  Jedni zbog svijesti

                  I grijeha učinjenog

                  A drugi

                  Zbog savjesti

                  Izgubljene

                  I jedni i drugi

                  Nemoćni

                  U svom

                  Ništavilu

 

 

Milanko Kovačević