Milanko Kovačević: KRUG 8 (RASPETO KOSOVO)

                  

 

 

 

                      Nemoćni su i nesrećni androidi u svom ništavilu

 

                                             Neka im Bog pomogne

 

           Ne može se rascvjetalost šljivika po Šumadiji uništiti

       Ne može se blagorodni šum pšenice sa vojvođanskih polja ugušiti      

          Ne može se plavetnilo neba i sjaj zvijezda nad Kosovom ugasiti

                   Ne može se igra valova  na Jadranu zaustaviti                    

Ne može se let sokolova sa crnogorskih bosanskih i krajiških planina spriječiti                                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                               Život je jači

 

                                                Bar ovdje u Srbiji

 

                                                Neka im Bog  pomogne

 

 

 

 

 

 Milanko Kovačević