Milanko Kovačević: KRUG 6 (RASPETO KOSOVO)

 

             Oni

            Svoje bolesne snove

            U najstrašniju srpsku stvarnost

            Pretvaraju

            A Srbi

            Najstrašniju stvarnost

            Što im oni  donose

            U svoje

            Najsvijetlije snove

            Pretvoriše

           

            Da da

            Srpski snovi su srpska stvarnost

            Zato ništa ne može uništiti

            Ni srpske snove

            Ni srpsku stvarnost

            Ni Srbe

           

            Jedno uvijek ostaje

              Da svjedoči

 

 

 Milanko Kovačević