Milanko Kovačević: KRUG 4 (RASPETO KOSOVO)

 

 

Još jednom su Srbi svjesno postali grešnici
Žrtve
Koji brane svoje i sebe
I neprijatelja od njega samoga
A svjesno žrtvovanje žrtve izluđuje dželata
Poništava ponižava
Ne može se žrtva dva puta ubiti
Zato dželatovo ludilo postaje najveće u nemoći
A srpska sudbina najteža
Zamjeniše i Jevreje i Hrista
                                                Hoće li
                                                Srpska žrtva
                                                Na oltaru
                                                Biti uzaludna
                                                Kosovo će dati odgovor
                                                I Srbima
                                                I svijetu