Milanko Kovačević: KRUG 11 (RASPETO KOSOVO)

Hiljade ljudi na mostu

                

Pjesma

                

Trobojke

                

Svima na prsima

                

Meta

                

Svetluca

 

Bedž  srce

               

Igra počinje

               

Igra života i smrti

                

Nikad i nigdje viđeno

                

Najmoćnijem oružju na svijetu

                

Suprostavili se goloruki Srbi

                

Sa  srcem na dlanu

                

Šta sada

                

                              Ko pobjeđuje

 

                               Onaj što nestaje

 

                              A ostavlja svijest o postojanju

                               

                               Ili onaj

 

                               Koji postoji bez svijesti

 

                                                                     Prvi ne postoji

 

                                                                     A drugi

 

                                                                     Ne zna da postoji

 

                                                                     Jesu li oba na gubitku

 

                                                                     Drugi sigurno jeste

 

 

 

 

 

Milanko Kovačević