Kralj Nikola: Vjenčavam te srpsko more, sa slobodom Crne Gore!

Takođe, poznato je da je akademski slikar iz Zadra Ivan Žmirić (1842-1929) još 1881. godine na Cetinje donio sliku „Vjenčanje Crne Gore sa morem“ gdje su je na Dvoru vidjeli Knjaz i visoke zvanice, dok je za građane Cetinja bila izložena u „ondašnjoj velikoj gostionici Lokanda“

Režimski mediji u Crnoj Gori, predvođeni Demokratskom partijom socijalista„na nož“ su dočekali izjavu istoričara dr Aleksandara Rakovića, koji je povodom proslave oslobođenja Bok,e kazao – „ujedinićemo srpske zemlje i oslobodićemo srpsko more“, te je njegov stav maltene proglašen za jeres.

Svjesno li ne, prećutali su činjenicu da je identičan stao saopštavao i kralj Nikola.

„Vjenčavam te srpsko more, sa slobodom Crne Gore“, su riječi knjaza Nikole Petrovića Njegoša nakon oslobođenja Bara u januaru 1878. godine.

Takođe, poznato je da je akademski slikar iz Zadra Ivan Žmirić (1842-1929) još 1881. godine na Cetinje donio sliku „Vjenčanje Crne Gore sa morem“ gdje su je na Dvoru vidjeli Knjaz i visoke zvanice, dok je za građane Cetinja bila izložena u „ondašnjoj velikoj gostionici Lokanda“.

Kralj Nikola sa sinovima i kralj Aleksandar

Slikar je napravio dvije istovjetne slike, različitim tehnikama.

Prva verzija rađena uljanim bojama na platnu koju je donosio na Cetinje, a koju Knjaz nije uspio da otkupi čuvala se do 1922 god. u stanu slikara.

Druga verzija na papiru zalijepljenom na platnu rađena u žutosmeđom krejonu, čuva se u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor.

Pomorski muzej Crne Gore Kotor original jedne verzije slike kupio je 7. septembra 1954. godine koja i danas izložena u muzeju kazao je kustos Ilija Mlinarević.

Na slici je predstavljeno svečano okićeni jedrenjak na kome se viore crnogorske zastave dok isplovljava iz Bara, sa mnoštvom svijeta na obali koji brod oduševljeno pozdravljaju. Na pramcu je markantna figura Knjaza Nikole u pozi sa podignutom desnom rukom u kojoj je prsten za bacanje u more. Pored njega sjedi knjaginja Milena sa prijestolonasljednikom Danilom. Na samom pramcu, u sjedećem položaju, nagnuta preko ograde jedrenjaka je princeza Zorka.

Ostale ličnosti na brodu su poznati crnogorski junaci Božo PetrovićPetar Vukotić, Mašo Vrbica, Ilija PlamenacPeko Pavlović, Marko Miljanov i dr. Po bočnoj strani broda vise vijenci cvijeća, na trakama trobojkama ispreplijetanim sa vijencem lovora ispisana su imena mjesta gdje su se vodile pobjedničke bitke, Vučji do, NikšićFundina, Bar.

Sliku Knjaz Nikola nije uspio kupiti, pa je autor vraća za Zadar. Za vrijeme boravka na Cetinju slika je fotografisana i retuširana pa je 1922 god.

Prva verzija rađena uljanim bojama na platnu čuvala se do 1922. godine u stanu slikara. Slikar je preminuo 1929. godine, a sudbina slike do danas nije poznata.

Preuzeto IN4S,  Srpska istorija