Kontinuitet Uništavanja Srbije I Sistem „Trojanac“

Sve političke stranke u Srbiji koje su na vlasti, ili bliske vlasti, su stvorene od strane vojne obaveštajne službe SFRJ ili Udbe. Sve one rade na uništenju Srbije i to je danas više nego očigledno. Složićemo se da je skoro neverovatno da nam ovo rade političari koji su ponikli u srpskom nacionalnom korpusu. Ljudi koji su Srbi. Ali, da li su oni Srbi, ili su ubačeni od strane naših neprijatelja, da odigraju te određene uloge? Patriotske uloge. Da steknu poverenje.

Znamo za slučaj „Trojanski konj“. On nam je primer kako se neprijatelj uništava iznutra i kako mu se u tome još i daje podrška. Upravo se to dešava sa Srbijom. Naš narod u većini podržava te ljude. Suština je ostala ista, samo se forma izmenila.

Ako pogledamo biografije ljudi, koji evo skoro tri decenije haraju političkom scenom Srbije, videćemo da su svi i više nego sumnjivi. To su političari koji su na vlasti, ili vlastima na bilo koji način bliski.

Kako je moguće da imamo toliko političara, koji su naprasno i preko noći, prešli iz jedne u dijametralno drugu ideologiju, ako ne iz razloga da je to bila samo njihova uloga?
Ako pažljivo analizirate srpsku političku scenu, uočićete ogroman broj takvih političara. Uočićete i čitave stranke, koje su iz jedne ideologije, prešle u drugu. Ova pojava je objašnjiva samo nekim psihičkim oboljenjem, ili već pomenutim planom inflitriranja u srpski nacionalni korpus.

Hitler je jednom rekao da je njegovo glavno oružje „Neverovatno“. Niko nije verovao šta se zapravo sprema u Trećem Rajhu, jer su njihovi planovi bili neverovatni.

Mislim da nije potrebno da se oni i imenuju, jer ne zaslužuju našu pažnju. Naša pažnja treba jedino da bude usmerena ka njihovom razotkrivanju. Ako u tome ne uspemo, i ako budemo i dalje spavali i učestvovali u njihovim igrama, nastradaćemo u snu, baš kao i u Troji.