IZABERITE SVET

 

Živimo u svetu vladavine Novog Svetskog poretka, u svetu globalizma i njegovog sistema vrednosti. O našim životima odlučuje njegovo veličanstvo DOLAR; odlučuju multinacionalne kompanije, multinacionalne banke… odlučuju vladari iz senke sa svojim medijskim manipulatorima… Imperijalistički svet globalizma od nas pravi robove; androide, zombije, „ekonomske životinje“ – otuđene individue u besomučnoj jurnjavi za novcem. Svi smo postali samo „izgubljeni“ pojedinci u razorenim društvima i urušenim državama; bez porodice, bez komšija, bez prijatelja… ljudi koji bez svesti i savesti tumaraju u tom nametnutom, virtualnom svetu lažnih sloboda i ljudskih prava, u tom lažnom iluzionističkom svetu potrošačkog društva; glamura, sjaja i životnih uživanja…
 
Paralelno sa ovim vladajućim imperijalističkim globalističkim svetom iluzija koji se silom i manipulacijama nameće čovečanstvu postoji i drugi, potpuno suprotan svet; svet slobodnih, svesnih i odgovornih ljudi, koji u sebi još uvek nose tradicionalne autohtone duhovne i moralne vrednosti ove civilizacije. To je antiglobalistički svet koji se bori protiv zapadnog imperijalističkog sistema vrednosti Novog svetskog poredka – svet koji služi čoveku i očuvanju njegove porodice… svet koji se bori za samostalnost i slobodu svih naroda i svih država koje ne ugrožavaju druge… svet budućnosti…
 
Tako je naša planeta Zemlja raspolućena na dva sveta u svemu suprotna – Globalistički i Antiglobalistički… a svi mi, svaki čovek na našoj planeti, hteo to ili ne, pripada jednom od tih svetova, jednom od tih sistema vrednosti. Ali, svako od nas, svi mi, imamo i izbor; ili da povlađujemo sili i da budemo slepi poslušnici vladajućeg agresivnog globalizma ili da se kao svesne i slobodne individue borimo protiv istog. Da pripadamo svetu antiglobalizma…

 


 


 


 
nasa-sloboda-nova-godina-2016