Zoran Vlašković: Hoće li heroji sa Košara dobiti obeležje?!

Pre 17. godina, 9. aprila 1999.g. teroristi “UČK“ uz pomoć NATO – a zauzeli karaulu Košare.

Ni posle 17 godina od velike bitke za karaulu Košare, na jugoslovenskoalbanskoj granici, više od 100 poginulih heroja, cveta srpske mladosti, nema nikakav spomenik i niko na ovaj dan se ne seti da položi venac i cveće za živote koji su dali ovi heroji za otadžbinu!?

Bitka za Košare se vodila oko graničnog prelaza Raša Košares na granici SRJ i Albanije između 9. aprila i 9. juna 1999. godine. Cilj napada iz Albanije od strane UČK, regularne vojske Albanije i NATO-a je bio kopnena invazija na Kosovo i Metohiju i presecanje komunikacije između jedinica VJ u Đakovici i u Prizrenu. Vojska Jugoslavije je sprečila tu nameru. UČK je uspela da zauzme karaulu Košare, zbog jake artiljerijske podrške vojske Albanije i podrške NATO avijacije.

Zvanične informacije VJ govore da je u reonu Košara bilo oko 2000 pripadnika VJ, da je poginulo više od 100 pripadnika VJ, da ih je 150 ranjeno i da je uništeno jedno borbeno vozilo.

Na drugoj strani bilo je 6.000 pripadnika terorističke “UČK“, poginulo je 150 albanskih terorista i 300 ih je ranjeno a uništeno je i pet tenkova. Poginula su i tri strana državljana koji su bili na strani i u redovima UČK, dva iz redova NATO alijanse: Francuz Arnord Pjer (1971.) i Italijan Frančesko Đuzepe Bider (1961.), kao i dobrovoljac u redovima UČK Alžirac Murad Muhamed Alija. U to vreme NATO je u Albaniji imao 12.000 vojnika, 30 tenkova i 26 helikoptera “Apač”.

Napuštena zgrada karaule Košare / Foto: Zoran Vlašković
Napuštena zgrada karaule Košare / Foto: Zoran Vlašković

Na pravoslavni veliki petak 9. aprila 1999. godine u tri časa ujutru počela je masovna artiljerijska paljba sa albanske strane na karaulu Košare: topovima, haubicama i artiljerijskim bacačima, uz učešće francuske Legije stranaca. Napadi su išli u tri pravca: Raša Košares, Maja Glava i karaula Košare. Prema karauli Košare krenulo je 1500 pripadnika UČK. Na karauli i oko nje bilo je samo 200 pripadnika Vojske Jugoslavije, zvaničan je podatak VJ.

Karaula Košare na mapi / Foto: Zoran Vlašković
Karaula Košare na mapi / Foto: Zoran Vlašković

Pripadnici VJ nisu mogli da istraju u tako žestokom i masovnom napadu UČK, NATO i francuske Legije stranaca i oko 19 sati teroristi UČK su zauzeli Košare. U reonu Košare komandovali su teroristi Agim Ramadani, koji je poginuo, Selim Đekaj i Ramuš Haradinaj, koji su se našli pred sudom u Hagu.

Karaula Košare na jugoslovensko – albanskoj granici na Juničkoj planini bila je meta napada albanskih terorista i 1998. godine. Teroristi “UČK“ su bili sa Kosova i Metohije i Albanije. Tako su samo 30 septembra 1998. godine u dva odvojena napada na patrole Vojske Jugoslavije na Košarama ubili šest vojnika i isto toliko ranili.

Nažalost poginuli vojnici, hrabri heroji sa Košara još nemaju nikakvo obeležje. Još nikako država da se seti i posveti im zasluženo priznanje i podigne im bar spomenik koji zaslužuju.

Pukovnik u penziji Vidoje Kovačević, u vreme rata major na dužnosti načelnika Štaba 63. Padobranske brigade, neposredni je učesnik borbenih dejstava na Košarama. Kovačević kaže da je na Košarama lično video dva poginula Crnca koji su se borili na strani OVK. „Bili su u maskirnim uniformama, na rukavima su imali francuske oznake”, svedoči Kovačević.

Karaula Košare, ostaci / foto: Zoran Vlašković
Karaula Košare, ostaci / foto: Zoran Vlašković

Ratni komandant 125 motorizovane brigade , general- major u penziji Dragan Živanović kaže da je na jugoslovensko – albanskoj granici na karauli Košare poginulo 108 ljudi, od kojih 18 oficira i podoficira, 53 vojnika na redovnom vojnom roku, 13 vojnih obveznika i 24 dobrovoljca Vojske Jugoslavije.

IZVOR: kmnovine.com