Bošnjaci i bosanski jezik

Sedeli smo tako i dogovarali se o proslavi godišnjice mature. I skrenu razgovor na uspomene: “Sećaš li se ti kada smo … a sećaš li se ti kada smo mi …” i tako unedogled. Reče mi jaran: “Sećaš li se kada si na času bosanskog izašao da čitaš svoj rad pred svima, za kaznu da čuju i ostali zašto si dobio keca?” Gledam ga u oči da li će da trepne. I nije. Slaže u sekundi, a da nije ni trepnuo. Nismo uopšte nikada imali nikakve časove bosanskog jezika u gimnaziji. Jezik koji smo učili se zvao srpsko-hrvatski, i skraćeno smo ga zvali srpskom. Predavala nam nastavnica koja sada predaje hrvatski u Katoličkom školskom centru. Ne verujem da se sve to moj neuništive memorije jaran iz klupe ne seća, ali eto nekako se desi da promeni istoriju u trenu u svoju korist, ali na moju štetu.

Nisam jednom u svom poslijeratnom periodu doživeo od svojih sugrađana da me ubeđuju da nisam Srbin, nego Bosanac, i da ne govorim srbskim jezikom nego bosanskim. Uvek sam se pitao kako to da se nikada ne sete da nekog stanovnika BiH nazovu Hercegovcem, nego uvek Bosancem. Kao da Hercegovina ne postoji. A mogli su s toga smisliti i hercegovački jezik da nam bude živopisnije i da se imamo oko još čega kvalitetno svađati.

Istina oslobađa i pomiruje normalne ljude. Ovim drugim nema pomoći, oni će da veruju u šta oni hoće uprkos činjenicama.

U “Službenom listu RBiH” od dana 1994/04/06. godine zvanično se uvodi pojam “Bošnjak” kao zamena dosadašnjeg imena “Musliman”. Do tada počev od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa preko Kraljevine i Republike Jugoslavije pojam Bošnjak nije bio upotrebljavan, osim kao prezime. Zašto je ovo ovako neka ljudi pišu akademske radove na ovu temu, ja ovde prosto iznosim samo gole činjenice.

sllist

Ovako je izgledao glasački listić za protivustavno odvajanje BiH od Jugoslavije, mimo volje Srba, na kojem se jasno vidi ko su narodi u BiH. Zašto su izabrali baš taj naziv za sebe, a ne neki drugi, je opet pitanje za akademsku zajednicu. Možda pobornici Izetbegovićeve “Islamske deklaracije” znaju odgovor.

glasacki list

A sada da vidimo šta neki Bošnjaci sami govore za sebe da su. Sebe definišu kao “antisrbi”. Da ne misle samo neki Bošnjaci da su antisrbi, nego većina potvrđuje ovaj grafit koji stoji ko zna koliko, a da se ni jedan Bošnjak nije pobunio protiv ovakve definicije. Znači slažu se sa definicijom.

antisrbi

Interesantan je i običaj u Bošnjaka kada je u pitanju isticanje državne zastave, pored antisrbizma oni su i okretači zastava naopako

bas carsija zastave

Još jedno pitanje za akademsku zajednicu: Da li Srbi prelaskom na islam postaju Bošnjaci, tj. Antisrbi koji okreću BH zastave naopako, ili ostaju ipak Srbi i kakav stav po ovom pitanju ima Srpska pravoslavna crkva?

Zapadni Srbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *