Alberto Facolo: GAIDO- BIVŠI PITOMAC OTPORA

„Mi danas saznajemo da je venecuelanski vođa državnog udara Huan Gaido bio jedan od pitomaca Kanvasa, koji su trenirani u Beogradu od 2005. godine.

Da su bili zaustavljeni na vreme, toliko puno ratova i patnji, bili bi izbegnuti. Sada moramo da se borimo da odbranimo Venecuelu i ostale zemlje koje ne žele da se povijaju (pred zapadnim imperijalizmom).

` Mi to činimo sa čvrstom verom i dosledno, ali takođe sa ljutnjom, znajući da je istorija danas mogla da bude drukčija…“

2000te godine, iako veoma mlad novinar, zahtevao sam i uspeo da budem primljen od strane jednog zvaničnika jugoslovenske vlade. Tada sam mu saopštio da Otpor (novi opozicioni pokret koji je stvorila CIA) ne bi trebao da bude podcenjen, jer sam došao u posed informacija da oni (CIA) stvaraju globalnu mrežu koja će trenirati aktiviste, koji će potom biti korišćeni u destabilizaciji drugih zemalja.

On je odgovorio, da ne treba ništa da se brinem i da je oni imaju situaciju pod kontrolom po oba pitanja- vezano za aktivnosti Otpora u Jugoslaviji (Srbiji), i vezano za međunarodne faktore.

Kratko vreme nakon našeg susreta jugoslovenska (Srbska) vlada je srušena, u čemu je Otpor odigrao ključnu ulogu. Pod novim političkim kursem zemlje, i uz pomoć novca američke vlade i Soroša, Otpor je restruktuiran i transformisan u novi Trening Centar, za „strane revolucionare“, pod imenom Kanvas. Njihova nova uloga je postala da treniraju agente specijalizovane u stvaranju prevratničkih i destabilizacionih pokreta, čiji je gol ostvarivanje američkih imperijalističkih interesa.

  Pitomci Kanvasa stižu iz mnogih zemalja da bi bili trenirani za uloge Protagonista takozvanih „demokratskih revolucija“, koje niču širom planete.

Mi danas saznajemo da je venecuelanski vođa državnog udara Huan Gaido bio jedan od pitomaca Kanvasa, koji su trenirani u Beogradu od 2005. godine.

Da su bili zaustavljeni na vreme, toliko puno ratova i patnje, bili bi izbegnuti. Sada moramo da se borimo da odbranimo Venecuelu i ostale zemlje koje ne žele da se povijaju (pred zapadnim imperijalizmom).

Mi to činimo sa čvrstom verom i dosledno, ali takođe sa ljutnjom, znajući da je istorija danas mogla da bude znatno drukčija…

 

Originalni članak na italijanskom @ http://contropiano.org/news/internazionale-news/2019/02/09/guaido-lex-allievo-di-otpor-0112252

Prevod i „stilska dorada“- FBR urednik M. Novaković