4 JAVNA PITANjA najumnijoj srpskoj glavi – predsedniku SANU Vladimiru Kostiću

4 JAVNA PITANjA najumnijoj srpskoj glavi – predsedniku SANU Vladimiru Kostiću

Povodom izjave da treba “sa elementima dostojanstva” napustiti (predati) Kosovo

1. Zašto ste baš sad izneli svoj stav da “sa elementima dostojanstva” treba napustiti Kosovo, upravo sad kad Zapad traži eksplicitno priznanje Kosova kao države i kada naša vlast pruža sve manji otpor takvim zahtevima?

2. Da li je vaš stav proizašao iz autentičnog i autohtonog vašeg promišljanja kao čoveka, Srbina i akademika ili je vaš stav proizašao iz političkih promišljanja Zapada i prozapadnih vlasti u Srbiji?

3. Objasnite, kako se može dostojanstveno predati Kosovo kao duhovno i moralno ishodište srpskog naroda – ili smatrate da Kosovo to možda nije već je duhovno ishodište srpskog naroda EU i Zapad a Kosovo je duhovno ishodište Albanskog naroda?

4. Objasnite, kako to da nemamo nikakvu drugu alternativu nego da ćemo “POVRAĆAJUĆI U TAJ RAJ (EU) MORATI UĆI” i kako će ulazak u EU i predaja Kosova pomoći u očuvanju duhovnog integriteta Srba i teritorijalnog itegriteta Srbije – očuvanje Republike Srpske, Raške oblasti, Vojvodine, Južne Srbije…

 

Ne liče li vam DOKTORE vaši stavovi na ovu sliku: pacijenta smo spasili – odstranili smo mu srce i mozak ali sve ćemo učiniti da mu sačuvamo druge organe. Nećemo ih predati (prodati ) Zapadu!

Ako ne ja, kao obični čovek iz naroda srpskog, nadam se da je srpski narod dostojan vašeg JAVNOG ODGOVORA!

Foto: Fakti.org